Transitiecoalitie Voedsel

Culemborg, nederlandtransitiecoalitievoedsel.nl/
Fundación Triodos (Países Bajos)
SectorAgricultura y ganadería ecológicas

Descripción disponible solo en neerlandés

Transitiecoalitie Voedsel is een coalitie van Nederlandse koplopers in de wereld van landbouw, voedsel, natuur en gezondheid. We werken aan een verandering van het huidige voedselsysteem dat ecologisch, sociaal en economisch steeds meer vastloopt. We streven naar een transitie. Naar nieuwe spelregels die zorgen voor een voedselsysteem waarin duurzaamheid, circulariteit, gezondheid, transparantie en truecost/trueprice centraal staan.


We zien kansen om te versnellen én zetten zaken in gang waar nog niets of te weinig gebeurt. In onze strategie en aanpak baseren we ons op het systeem- en transitiedenken. We steunen koplopers en verbinden hen met grote spelers in de voedselketen. We zetten kracht op thema's die een belangrijke bijdrage aan de transitie kunnen leveren. We beïnvloeden partijen als overheden en de financiële sector om te zorgen voor de goede randvoorwaarden voor een transitie. We laten zien dat er voor de transitie een groot en snel groeiend draagvlak bestaat.


Via onze kanalen bieden we promotiekansen aan vernieuwende duurzame en gezonde initiatieven. We steken onze mening niet onder stoelen of banken. We agenderen, brengen standpunten voor het voetlicht, organiseren bijeenkomsten en ondernemen gezamenlijke lobbytrajecten. Wij gaan voor een gezond leven op een gezonde planeet. Sluit ook jij je aan?


Met de gift van Triodos Foundation hebben we een serieuze start kunnen maken met de professionele organisatie, inrichting van administratie en secretariaat, lobby, website en communicatie die nodig zijn voor de creatie van een overtuigende coalitie met een uiterst belangrijke boodschap. De gift werkt als katalysator: hiermee worden veel meer initiatieven mogelijk.