A descrición do proxecto está dispoñible en Holandés
1 miljoen banen creëren voor vrouwen op het Indiase platteland


Women on Wings wil dit bereiken door kennis beschikbaar te stellen aan Indiase sociale ondernemingen die werkgelegenheid creëren voor vrouwen op het platteland De filosofie is simpel: een baan betekent een inkomen voor vrouwen en geeft ze een sterkere positie. Voor hun kinderen betekent dit onderwijs en ontwikkeling. Hiermee wordt de armoedespiraal doorbroken.


Women on Wings creëert banen op het Indiase platteland door economische bedrijvigheid te stimuleren, te ontwikkelen en te verbeteren. Vaak liggen er genoeg zakelijke kansen maar ontbreekt het lokaal aan expertise. Women on Wings brengt die kennis gericht in en levert consultancy en kennis aan ondernemers in India. Meer dan zestig experts, met 15-20 jaar ervaring, zetten hun kennis en expertise ‘om niet' in. Het creëren van zoveel mogelijk banen voor vrouwen in de directe omgeving staat hierbij voorop.


Triodos Foundation heeft een onderzoek naar cultuurverschillen tussen Nederland en India gefinancierd. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om de experts en andere betrokkenen bij Women on Wings bewust te maken van hun eigen cultuur en de cultuur waar ze te gast zijn. Door deze bewustwording zal men intensiever, en daarmee ook productiever samen kunnen werken tijdens de werkbezoeken aan de ondernemers in India, wat zal leiden tot het sneller en efficiënter bereiken van de doelstellingen van Women on Wings.


Dankzij de resultaten uit het onderzoek zal de sollicitatie procedure voor nieuwe experts aangescherpt worden en zullen de experts een geactualiseerde en op de cultuur toegespitste “tool kit” ontvangen voordat ze aan het werk gaan voor Women on Wings.