Wetenschappelijke Raad voor Integrale Landbouw & Voeding

Wageningen, Nederlandwww.ridlv.nl/
Organic Farming

Ontwikkelen perspectief integraal duurzaam bodemgebruik


Duurzaamheid staat hoog op de agenda, maar we zijn er nog niet. Tegelijk zijn de voedingspatronen verre van gezond, waardoor overgewicht en chronische ziekten zijn toegenomen. Zowel aan duurzaamheid als aan voedingsproblemen wordt hard gewerkt, met wisselend succes.

Door de nog vaak gescheiden aanpak blijven samenhangen onderbelicht. Relaties tussen de schakels in de keten moeten dus hersteld worden of nieuw vormgegeven: ‘van lineaire keten naar een circulaire ketting'.


De invalshoek van de Raad is daarbij door het lid Herman Wijffels als volgt geformuleerd: “Wij streven er niet naar het bewijs te leveren dat de ene manier van voedsel produceren beter is dan de andere. Het is wel belangrijk om de achtergronden te onderzoeken van problemen waar wij tegenaan lopen”.


De Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding (RIDL&V) stelt zich als hoofddoel om vanuit wetenschap en maatschappij oplossingsrichtingen aan te dragen die tot de ontwikkeling naar een integrale aanpak voor een duurzame landbouw en voeding leiden en die uitgaat van een koppeling van duurzame landbouw en gezonde voeding.