A descrición do proxecto está dispoñible en Holandés
Jonge talenten gekoppeld aan maatschappelijke organisaties ontwikkelen sociaal ondernemerschap.


SocialStart is een traject van steeds een half jaar, waarbij net afgestudeerde jonge mensen in worden gezet bij maatschappelijke organisaties om daar de omslag te maken van gesubsidieerd werk naar sociaal ondernemen. In zes maanden ontwikkelen zij een verdienmodel, zodat de missie van de organisatie duurzamer kan worden uitgevoerd, en ontvangen zij training door middel van masterclasses en goede begeleiding. Een win-win situatie – waarbij jonge talenten een kans krijgen en de afhankelijkheid van externe financiering voor de organisaties wordt gereduceerd. Dit resulteert vaak in een nieuwe sociale onderneming waarbij de socialstarter het plan verder gaat uitvoeren.


Een lichting telt 15 socialstarters die bij organisaties in de regio Amsterdam aan de slag gaan zoals: Het Rode Kruis, Leger des Heils, de Regenboog, de VrijwilligersCentrale en bijvoorbeeld kringloopwinkel De Lokatie.


SocialStart is een project van de Protestantse Diaconie Amsterdam en wordt uitgevoerd door Firma Hoe Dan Wel. Beide organisaties hebben idealen hoog in het vaandel staan, en proberen die op ondernemende wijze handen en voeten te geven.


Met de gift van Triodos Foundation worden de masterclasses van experts bekostigd, op het gebied van sociaal ondernemen. Iedere vrijdag ontvangen de socialstarters hoogwaardig onderwijs en ontwikkelen zij de vaardigheden die een sociaal ondernemer nodig heeft.