A descrición do proxecto está dispoñible en Holandés
De Singelkerk Utrecht is een gemeente van Jezus Christus die god wil dienen en eren. De leden zien naar elkaar en de ander om. De gemeente wil Utrechters bereiken met het evangelie, binnen het verband van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.