Nudge Global Leadership Challenge

Amsterdam, Nederlandwww.nudge-global-leadership-challenge.com/
Community Projects

De Nudge Global Leadership Challenge is een ontwikkeltraject voor jonge mensen (23-33 jaar) uit de hele wereld en legt zich toe op het ontwikkelen van leiderschap op het gebied van duurzaamheid bij de deelnemers.


Het gehele programma duurt 8 maanden en kent een hoogtepunt op 20,21 en 22 Oktober, als alle deelnemers bij elkaar komen in Nederland en drie dagen lang intensieve workshops volgen. Gedurende de drie dagen werken ze onder andere aan een impactplan voor hun eigen organisatie, dat ze na afloop moeten indienen bij de leiding van hun bedrijf of organisatie met het doel om dit ook daadwerkelijk uit te voeren. De financiering van het programma gebeurt door alle deelnemers een bijdrage te vragen van € 3000,-. De meeste deelnemers (streven is 80 deelnemers) worden door hun eigen organisaties financieel ondersteund, maar voor 10 deelnemers worden wildcards ter beschikking gesteld. De wildcards zijn bestemd voor mensen niet bij een (draagkrachtige) organisatie werken maar door ons zijn geselecteerd op basis van motivatie en leiderschappotentieel uit een pool van meer dan 1000 inzendingen.


Geinspireerd door de Climaattop in Parijs (2015), is het thema dit jaar: klimaatverandering en wereldvrede.