Mountain Child Care

Lalitpur, Nepalwww.mountainchildcare.org/
Development Cooperation

Mountain Child Care is een Nederlandse stichting gevestigd in Nepal. Een team van Nepalese en Nederlandse professionals werkt met succes aan het verhogen van de intrinsieke motivatie van kansarme Nepalese jongeren. Onze missie is om jongeren zonder ouders en jongeren die op straat hebben geleefd in contact te brengen met hun diepste drijfveren. Van daaruit kunnen ze de leiding over hun eigen leven nemen. Ons werk resulteert in meer zelfvertrouwen, realistischere toekomstplannen en banen waarin deze jongeren hun talenten kunnen ontplooien.


Mountain Child Care organiseert programma's op het gebied van persoonlijk leiderschap. Dat doet we voor Nepalese jongeren zonder ouders, zodat zij niet in een armoedeval terechtkomen na het verlaten van hun tehuis. Nederlandse jongeren lopen en leren mee en maken deze reis financieel mogelijk met sponsoracties. Uit eigen onderzoek blijkt dat het van cruciaal belang is dat de Nepalese jongeren na het programma doorgaan met leren én hun sociale context meenemen in hun eigen ontwikkeling. Daarom is een nieuw na-traject ontwikkeld: QuestTribes. Dit traject duurt een jaar en bestaat uit zes terugkomdagen. Hierin werken de deelnemers concreet aan de doelen die ze tijdens het programma hebben opgesteld.


Het programma, de QuestTrek®, is innovatief en effectief en daarom op initiatief van de Dalai Lama in 2014 uitgekozen tot Inspirerend Onderwijsvoorbeeld.


Met de gift van Triodos Foundation kunnen achttien wees- en voormalig straatjongeren van 16 t/m 23 jaar in Nepal deelnemen aan een jaarprogramma dat de jongeren helpt zich proactief en zelfverzekerd voor te bereiden op succesvolle re-integratie in de Nepalese samenleving.


Mark Simons, oprichter en directeur van Mountain Child Care, over Triodos Foundation:

"Triodos Foundation is vooruitstrevend in het kiezen en ondersteunen van organisaties die verschil maken voor de wereld van morgen. Door op een persoonlijke manier vertrouwen te geven aan deze kwartiermakers, kunnen kwetsbare maar waardevolle startups ontkiemen tot stevig gewortelde initiatieven. Dit vertrouwen heeft niet alleen een levensveranderend effect gehad op de levens van honderden Nepalese en Nederlandse jongeren, maar heeft indirect ook duidelijke invloed op onderwijsvernieuwing in Nederland.


Ted van den Bergh heeft ons altijd aangemoedigd om het gedachtegoed van Mountain Child Care naar Nederland te halen. Dat heeft geleid tot de oprichting van MyQuest, een sociale onderneming die vele duizenden Nederlandse jongeren zal leren vertrouwen op hun eigen talenten."