A descrición do proxecto está dispoñible en Holandés
Tussen de natuurgebieden De Wieden en De Weerribben ligt, vlakbij Blokzijl, het biologisch melkveehouderijbedrijf van Maatschap Lok. Dit bedrijf wordt gerund door Pieter en Betty Lok en hun zoon Jan Pieter en schoondochter Ingrid. Er worden 80 melkkoeien met bijhorend jongvee gehouden. Op dit moment wordt er een nieuwe vrijloopstal gebouwd, waarin de koeien vrij kunnen rondlopen. De stal krijgt een zachte, comfortabele bodem van stro. De familie heeft gekozen voor deze stal om het natuurlijke gedrag van de koe zoveel mogelijk te stimuleren. Hiernaast is de mest uit de stal een goede voedingsmest voor het land en het bodemleven. Op deze manier is het winnen van ruwvoer voor de koeien gemakkelijker en wordt kunstmest niet gemist. Het levendige bodemleven zorgt voor veel voedsel voor de weidevogels en het stro gebruiken de vogels voor hun nest. In de toekomst wil de familie zich gaan richten op verbreding, passend bij hun visie: “Een extensief, rendabel, biologisch melkveebedrijf met oog voor dierwelzijn, natuur en omgeving, dat de burger betrekt”.