Leerstoel Duurzaamheidbeleid

Tilburg Centrum, Oud-Noord,, North Brabant,, Nederland
Organic Farming

De laatste twee decennia is steeds duidelijker geworden dat milieuvraagstukken de landsgrenzen overstijgen. De bijzondere Leerstoel Duurzaamheidbeleid ondersteunt wetenschappelijk de beleidsontwikkeling op dit gebied. Kwantificering van duurzame ontwikkeling wordt nagestreefd om zo tot verantwoorde keuzes te komen.


Prof. Dr. B.C.J. (Kees) Zoeteman bekleedt sinds 2000 de leerstoel Duurzaamheidbeleid in Internationaal perspectief aan de Universiteit van Tilburg. Toen hij 65 jaar werd en liep zijn benoeming vanuit het ministerie van VROM af. De Universiteit en hijzelf wilden de leerstoel graag voortzetten, maar daar is extern geld voor nodig. Stichting Triodos Foundation heeft hier een bijdrage voor gegeven en de Leerstoel zo, samen met IONA, mogelijk gemaakt.


De gestelde doelen van de Leerstoel:


•het schrijven van een Engelstalig handboek over het belang van duurzaamheidhoudingen

•het in kaart brengen van de duurzaamheidhouding van landen

•het beoordelen van duurzaamheidhoudingen bij de nog weinig belichte sector van de

NGO's

•het bevorderen van duurzaamheid bij enkele concrete activiteiten.