A descrición do proxecto está dispoñible en inglés
Higher Crockham Farming is an organic beef and sheep holding near Exeter, with cider orchards.