A descrición do proxecto está dispoñible en Holandés
Samen voor gezonde bodems = gezond voedsel


Gezond voedsel komt van bodems met veel bodemorganismen. Deze organismen produceren humus, als ze tenminste genoeg lucht en geschikt basisvoedsel krijgen. Daarvoor is wel een beter bodemgebruik nodig, waarbij langzaam werkende, organische bemesting en zuurstof een belangrijke rol spelen.


Down2Earth wil met het project Help Humus mensen en organisaties bewust maken dat het roer om moet, door te laten zien hoe het anders kan. Door suggesties voor beter bodemgebruik wil het project vanuit verschillende hoeken een grote aanhang op te bouwen. Want we bereiken ons doel alleen als veel mensen de voedselproducenten wakker schudden.


Help Humus wil door middel van een petitie een grotere achterban creëren. Als er 10.000 ondertekenaars zijn, wil Help Humus naar het bedrijfsleven stappen en hen uitnodigen, gehoor te geven aan de oproep de productie van gezond voedsel te bevorderen met bodembewerking die bijdraagt aan humusvorming.


Klik op onderstaande link voor meer informatie en de petitie.