A descrición do proxecto está dispoñible en inglés
A Triodos loan helped towards the financing of Haverigg III, a four wind turbine site in Cumbria.