Peroiektu honen deskribapena eskuragarri dago hizkuntza honetan: Nederlandera
Uitrasteren van wulpennesten


Weidevogels in Nederland hebben het moeilijk en veel soorten nemen sterk in aantal af. Dit komt onder andere doordat te veel weidevogels ten prooi vallen aan voornamelijk vossen. Er kunnen nu te weinig jongen grootgebracht worden om de populatie duurzaam in stand te houden.


Uit vorig onderzoek blijkt dat wulpennesten kunnen worden beschermd door middel van een onder stroom staand raster. Er lijken goede kansen te zijn voor toepassing op grotere schaal. Er moet echter nog uitgebreider onderzoek worden gedaan naar de effectiviteit en of deze methode geen negatieve effecten heeft op de vogels zelf.