Vida Verde

Potosi, Potosi, Boliviawww.stichtingsamay.nl
Organic Farming

Ecologische ontwikkeling en armoedebestrijding in Bolivia


Bij agroforestry gaat het om de gemengde aanplant van fruitbomen, loofbomen en groenten. Dit voert Stichting Samay uit bij 100 boeren in de Boliviaanse Andes. Op termijn wordt hun inkomen daarmee 3 keer zo hoog. Ook worden waterreservoirs gebouwd zodat er in het droge seizoen water voorradig is voor de fruitbomen. Een belangrijk voordeel van agroforestry is dat de bodemkwaliteit verbetert (door groenbemesters). Daarnaast worden bomen geplant als erosiemaatregel op berghellingen en langs rivieren, als windhagen om een microklimaat te scheppen.


Er worden ook trainingen verzorgt voor 40 docenten op stads- en dorpsscholen. In het lespakket voor 1200 leerlingen staan milieu-thema's zoals: klimaat, leefomgeving, boomaanplant en grondverbetering. Daarnaast vinden praktische toepassingen plaats zoals het samen planten van bomen, het recyclen van plastic afval en het inrichten en onderhouden van schoolkassen. Er worden 4 schoolkassen gebouwd, waarvan de groenten komen in de schoollunch van leerlingen die een groeiachterstand hebben.


Stichting Samay richt zich op projecten die zich bevinden op het snijvlak van armoedebestrijding en milieutoepassingen. Ze werken hoofdzakelijk in Bolivia.


Met de gift van de Triodos Foundation worden 15.000 bomen gekocht als bijdrage tegen erosie.