Stichting Emmanuel

Deventer, Nederlandwww.emmanuelgemeente.nl
Philosophy of Life

De Emmanuel Gemeente is een levendige gemeente die gelovigen onderwijst hoe ze een overwinnend geloofsleven kunnen leiden op het gebied van godsvrucht, gezin, gezondheid en voorspoed. Het is een vooruitstrevende kerk in Deventer op het gebied van allerlei bedieningen zoals prediking van het woord, gebed, opbouwgroepen, kindercrèche, muziek en dienstbaarheid.