Impactmakers Fund

Amsterdam, Nederlandamsterdam.impacthub.net/the-impactmakers-fund
Community Projects

Community fonds om sociaal ondernemers op gang te helpen met scholarships


Het idee voor het ImpactMakers Fund vindt zijn oorsprong in de wens om meer voor deze starters te kunnen betekenen. Door hen kleine scholarships aan te bieden verlaagt het Fund de financiële drempel om deel uit te maken van de community. Aangezien het netwerk de kernactiviteit is van de Impact Hub, zal de community (vertegenwoordigd door een bestuur van drie personen) verantwoordelijk zijn voor het financieren, alloceren en tracken van de scholarships.


Het ImpactMakers Fund is ontstaan vanuit de behoefte die de Impact Hub Amsterdam signaleerde gedurende de afgelopen jaren. De organisatie host, faciliteert en begeleidt een community van start-ups die werken aan sociale innovatie en nieuwe manieren van waarde-creatie. Veel van deze mensen zien de Impact Hub community als de ideale plek om op een gedreven maar realistische manier hun ideeën tot uitvoer te brengen.


Met de bijdrage van Triodos Foundation kunnen jaarlijks vier startende Impactmakers worden begeleidt om hun idee voor maatschappelijke impact om te zetten in een levensvatbare onderneming.

Wij geloven dat iedereen een Impactmaker kan zijn; dat iedereen ideeën heeft om hun leefomgeving ten positieve te veranderen. Wij bieden hen daarvoor de begeleiding en het gereedschap om met dat idee aan de slag te gaan. Het is fantastisch dat Triodos Foundation ons hierin bijstaat en het mogelijk maakt dat deze Impactmakers de stap van de bank naar de markt kunnen maken.
ImpactMakers Fund over Triodos Foundation