Peroiektu honen deskribapena eskuragarri dago hizkuntza honetan: Nederlandera
De Flevopolder staat bekend om zijn jonge, zeer vruchtbare gronden. Ze zijn letterlijk jong, want nog maar sinds midden vorige eeuw in gebruik. Het is de groentetuin van Europa. Echter, op veel plaatsen is sprake van snel verbruik van de bodem: onvruchtbaar in één generatie.


De economische druk is hoog. Deze wordt vaak vertaald in streven naar een hogere opbrengst, meer hoogsalderende handelsgewassen (minder granen), inzet van zwaardere machines en een later oogsttijdstip. Deze hele trend geeft een steeds grotere druk op de bodemkwaliteit.


Dit uit zich in afname van bewerkbaarheid, ontwatering en uiteindelijk in afname van de opbrengst. Een deel van de telers zoekt zijn heil in diepploegen tot ca 1 m, waarbij een zandiger en soms humusrijkere onderlaag naar boven wordt geploegd of met de bovenlaag wordt vermengd. Dit kan echter slechts één keer plaatsvinden; daarna is de bodem opgebruikt.


De Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding wil in dit project een praktisch perspectief schetsen om de sluipende degradatie van bodems te keren, zodat ze ook ten dienste kunnen blijven voor voedselproductie op de lange termijn. Een perspectief voor integraal duurzaam bodemgebruik, toegespitst op het diepploegen in Flevoland. De problematiek van bodemdegradatie wordt daarbij ontrafeld, inclusief processen verderop in de keten.