ENSSER

Berlijn, Duitslandwww.ensser.org
Community Projects

Maatschappelijk verantwoord onderzoek


De betrouwbaarheid van wetenschappelijk onderzoek is niet altijd gegarandeerd, vooral wanneer het technologie of producten betreft waarbij bedrijven belangen hebben. In de landbouw, farmacie, energievoorziening en andere gebieden komt het voor dat bedrijven druk uitoefenen op onderzoekers om te zorgen dat de gepubliceerde onderzoeksresultaten de belangen van de bedrijven bevorderen. Beïnvloeding van onderzoek en manipulatie van de publieke opinie, maar ook publieke en persoonsgerichte belastering van onderzoekers zijn helaas schering en inslag. Hierdoor komen geregeld de belangen van de volksgezondheid en het milieu in gevaar. Ook de ontwikkeling van een duurzame samenleving die de vele huidige crises te boven komt, wordt belemmerd door deze druk op het wetenschappelijk onderzoek. Wetenschap is niet meer wat ze hoort te zijn.


Het Europese Netwerk van Onderzoekers voor Sociale en Ecologische Verantwoordelijkheid (ENSSER) bevordert wetenschappelijk onderzoek in het openbaar belang om het milieu, de biologische diversiteit en de menselijke gezondheid te beschermen tegen negatieve effecten van nieuwe technologieën en de producten daarvan. Hiertoe houdt ENSSER bijvoorbeeld congressen en mengen de leden van ENSSER zich in de processen waarmee de Europese overheid van wetenschappelijke informatie wordt voorzien. Ook publiceert het netwerk verklaringen over de stand van kennis rond controversiële onderwerpen, zoals genetische modificatie. Met de gift van Triodos Foundation zijn het congres "Science in the eye of the storm" in Berlijn en deelname aan de 7e vergadering van het Cartagena Protocol voor Bioveiligheid van de VN mede gefinancierd.