Biodynamische grond in goede handen over generaties heen

Dronten, Nederlandwww.bdgrondbeheer.nl
Organic Farming

Vitale landbouwgrond in goede handen over de generaties heen. Dat is waar Stichting Grondbeheer voor staat. Met schenkgeld maar Grondbeheer landbouwgrond vrij en verpacht die aan biodynamische boeren en tuinders. De aanpak van Stichting Grondbeheer garandeert bodemvruchtbaarheid voor nu en alle generaties na ons. Als spin-off van de biologisch-dynamische landbouwmethode neemt de biodiversiteit en de kwaliteit van onze leefomgeving toe. Stichting Grondbeheer wil zo bijdragen aan de ontwikkeling van een mooie aarde voor mens, dier, plant en natuur.

De Raad van Bestuur van Grondbeheer heeft zichzelf een ambitieus doel gesteld: een verdubbeling van het aantal donateurs en giften in 2015. Dankzij de huidige donaties, schenkingen en pachtinkomsten kan Grondbeheer jaarlijks één hectare biodynamische landbouwgrond vrij maken. De verdubbeling naar twee hectare betekent dat we eens in de vijf jaar een geheel biodynamisch tuindersbedrijf kunnen veilig stellen voor huidige en toekomstige generaties. Om dit te realiseren willen wij onze naamsbekendheid vergroten.