Peroiektu honen deskribapena eskuragarri dago hizkuntza honetan: Nederlandera
Samenwerken aan een bij-vriendelijk platteland


In dit praktijknetwerk werkt het Louis Bolk Instituut aan maatregelen voor een bij-vriendelijk landschap, vanuit de samenwerking tussen imkers, veehouders, akkerbouwers, fruittelers en zaadvermeerderaars. De oorzaak van de achteruitgang bij de honingbijen en wilde bijen ligt in een opeenstapeling van meerdere factoren. BIJenBESTUIVING kiest daarom ook voor een integrale aanpak: verduurzaming van gewasbescherming, verrijking van het landschap met drachtplanten en nestgelegenheid, en communicatie tussen imkers en agrarisch ondernemers.


Het doel van het netwerk is kennis ontwikkelen, uitwisselen en uitdragen in een “best practice” voor een bij-vriendelijk platteland. De relatie tussen landbouw en bijen staat centraal, met als uitgangspunt dat ze bij elkaar horen. Speciale aandacht is er voor gewasbestuiving als ecosysteemdienst in de fruit- en groenteteelt en zaadvermeerdering.


De resultaten zijn te zien in het veld: er wordt gewerkt aan duurzame gewasbescherming, het verrijken van het landschap met bloemenmengsels, en met bijenhotels. Tijdens openbare veldbijeenkomsten wordt kennis uitgewisseld, en worden contacten gelegd tussen boeren en imkers. De verzamelde kennis en ervaringen van de boeren en imkers worden aan het einde van het project gepubliceerd in een “Best practice voor een bij-vriendelijk platteland”.


Het netwerk is opgezet rondom agrarisch ondernemers en bestaat verder uit imkers, agrarische natuurverenigingen, en onderzoekers van het Louis Bolk Instituut, Universiteit Utrecht, Alterra en NBC Naturalis.