La descripción de este proyecto está disponible en Holandés
De Young Club of Rome is een verzameling van impactvolle jonge pioniers en hun netwerken. Zij stellen alles in het werk om via tastbare actie de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen.


Het netwerk stelt zich tot doel om:


1. Huidige decision makers te stimuleren om hun invloed positief aan te wenden.


2. Elkaar te helpen bij het vergroten van ieders eigen duurzame impact.


3. Andere jonge mensen te inspireren om ook tot actie over te gaan.


Vanuit het netwerk ontstaan bovendien verschillende nieuwe projecten. Zo zijn leden van de groep bezig om een klimaattop op de top van de Kilimanjaro te organiseren om zo de urgentie van het klimaatprobeem bovenaan de agenda te krijgen (TEDxKilimanjaro), zijn andere leden bezig om de mens terug in de natuur te brengen door werkplekken in het bos te creëren (Sustainsville), en zijn weer anderen bezig om scholen wereldwijd te betrekken bij waterproblematiek (Cycle For Water).