La descripción de este proyecto está disponible en Holandés
Duurzaam ondernemen in Kenia


SIB Kenya wil duurzaam ondernemen onder de aandacht brengen van Keniaanse bedrijven door informatie te verzamelen en te verspreiden, business scans aan te bieden, te adviseren, te begeleiden, discussie aan te zwengelen, events te organiseren, en partnerships te creëren. Als bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor hun volledige business impact, zou dat de wereld een stuk beter maken. Duurzaam ondernemen is een must.


SIB Kenya werkt sinds 2015 aan het bevorderen van duurzaam en inclusief ondernemen in Kenia. De in Nairobi gevestigde Karin Boomsma werkt daar met een team aan bewustwording, kennis en actie bij Keniaanse bedrijven en organisaties. MVO thema's zoals milieu, arbeidsomstandigheden en transparantie komen steeds meer op de agenda.


Met de steun van Triodos Foundation kan SIB Kenya 2 workshops organiseren over duurzaam ondernemen tijdens de Private Sector Conference on Sustainable Inclusive Business op 26 April 2017 in Nairobi.