La descripción de este proyecto está disponible en Holandés
Het Platform Duurzame en Solidaire Economie (DSE) pleit voor een solidair en ecologisch duurzaam economisch systeem. Zij concentreert zich daarbij op de Nederlandse economie en samenleving, en plaatst dit tegen de achtergrond van een duurzame en rechtvaardige wereld. In hun boodschap benadrukken zij niet alleen de noodzaak en urgentie van een economische transitie, maar ook de kansen die deze verandering biedt.


Sinds de oprichting van het Platform DSE in 2006 voert men een fundamentele discussie over de inrichting van de economie, het gebruik van geld en de zin van financiële markten. Diverse activiteiten zijn opgezet, de Platformleden hebben deelgenomen aan vele andere bijeenkomsten en fora en er is een uitgebreid netwerk opgebouwd. Het Platform DSE tekent voor: meerdere conferenties, vele expertmeetings, debatten, publicaties, de Fair&Green Deal, diverse lobbyactiviteiten, de opzet van een internetbibliotheek, een regelmatige nieuwsbrief en cursussen.


Voor de nabije toekomst heeft Platform DSE nieuwe bijeenkomsten, expertmeetings en publicaties gepland en wil het haar kennisbasis versterken door economisch onderzoek te doen en internationale netwerken te benutten. Het Platform DSE wil in dit proces een aantal rollen vervullen, met het volgende onderscheid:

•Visie- en kennisontwikkeling

•Educatie en kennisoverdracht

•Strategieën en samenwerkingsmodellen


Wilt u de activiteiten van dit Platform financieel ondersteunen, dan kan dit via rekeningnummer 200.01.47.941 ten name van STF Nieuwe Economie.