La descripción de este proyecto está disponible en Holandés
Matoekoe is een centrum in Suriname, waar kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsstoornis begeleid worden naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij.

Het centrum is in 1988 opgericht en werkt vanuit de antroposofie, een mens- en wereldbeeld volgens welke het werk in Matoekoe in het volgende perspectief kan worden geplaatst: “Hoe beperkt een kind of jongvolwassene ook mag wezen in zijn of haar mogelijkheden, diep van binnen is de geest net zo compleet als die van ieder ander mens. Aan ons de opdracht om de ware individualiteit achter de mens met een beperking te ontdekken en de persoon op zijn mogelijkheden aan te spreken.” Dit betekent dat het beleid van Matoekoe gestalte krijgt vanuit gelijkwaardigheid van alle pupillen en medewerkers en het daaruit voortvloeiende wederzijds respect.


Het gaat op dit moment om ongeveer zestig pupillen van wie er vijftien intern wonen. De anderen worden dagelijks van en naar huis gebracht, de meeste van hen komen en gaan met door Matoekoe georganiseerd busvervoer.


Het steunfonds van Matoekoe stelt mensen in staat met grote en kleine giften een bijdrage te leveren aan dit werk. Ook u kunt bijdragen wanneer u dat wilt, giften zijn aftrekbaar voor de inkomensbelasting.


IBAN: NL14 TRIO 0212 1425 69

BIC: TRIONL2U

T.n.v. STF Matoekoe te Zeist.