La descripción de este proyecto está disponible en Holandés
Veel patiënten maken gebruik van complementaire zorg, zoals acupunctuur, yoga, kruiden en supplementen. Bijna 45% van de vrouwen met borstkanker doet dat, en veel mensen met chronische gewrichtsklachten (86%). Vrijwel altijd aanvullend aan hun medische behandeling, en niet in plaats van, maar toch vertelt zo'n 60% dit niet aan hun arts.


In dit onderzoeksproject is voor het eerst in Nederland onderzocht wat zorginstellingen als ziekenhuis, verpleeghuis een GGZ-instelling eigenlijk zelf binnen hun muren aan complementaire zorg bieden. Dat blijkt verrassend veel: 92% van de ziekenhuizen doet dat. Vooral ontspanningsoefeningen, maar ook ondermeer aromazorg, hypnotherapie, massage, mindfulness, muziektherapie, therapeutic touch, en yoga. Dit blijkt uit het eerste deel van het onderzoek waarbij de websites van alle ziekenhuizen zijn gescreend op hun complementaire zorg aanbod.


Het tweede deel van het onderzoek - een enquête onder zorgprofessionals - laat zien dat complementaire zorg ook veel toegepast wordt in GGZ-instellingen en verpleeghuizen. Overal gebeurt het echter gefragmenteerd, kleinschalig en weinig structureel. De ontwikkeling van complementaire zorg staat nog in de kinderschoenen en de behoefte aan implementatie, opleiding en onderzoek is groot. Dit wordt bevestigd in het derde deel van het onderzoek waarbij verschillende groepen zorgprofessionals uit twee ziekenhuizen en een verpleeghuis zijn ondervraagd over hun behoeften op dit gebied.


Het onderzoek is uitgevoerd door het Van Praag Instituut en het Louis Bolk Instituut en de resultaten zijn aangeboden aan de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw). De donatie van Triodos Foundation heeft zo bijgedragen aan het zichtbaar maken van complementaire zorg binnen de reguliere zorg.
Complementaire zorg is een onderwerp dat in Nederland nogal eens leidt tot felle discussies. In andere landen zijn bijvoorbeeld acupunctuur, mindfulness, en massage al veel meer geïntegreerd. Triodos Foundation heeft oog voor deze ontwikkeling en ziet de potentie van complementaire zorg als het gaat om gezondheidsbevordering, eigen regie van patiënten en kwaliteit van leven. En Triodos Foundation 'walks the talk': het contact is persoonlijk, gericht op positieve ontwikkeling en niet bureaucratisch.
Martine Busch over Triodos Foundation: