Descripció del projecte només disponible a Anglès
Finance for a 4.6MW wind farm in County Roscommon in the West of Ireland.