Descripció del projecte només disponible a Neerlandès
Ieder mens heeft recht op zorg in Nederland, ook mensen zonder geldige verblijfspapieren. Het ongedocumenteerd zijn in Nederland maakt vrouwen extra kwetsbaar voor uitbuiting en uitsluiting. De toegang tot voorlichting, anticonceptie en abortus is voor veel vrouwen zonder papieren onmogelijk, mede door financiële drempels. Het gevolg is dat er veel ongewenste zwangerschappen zijn. Dokters van de Wereld probeert hier verandering in te brengen door activiteiten uit te voeren voor zowel de vrouwen zelf als gericht op verantwoordelijke instanties. Het 2-wekelijkse anticonceptiespreekuur in Amsterdam biedt voorlichting en voorbehoedsmiddelen aan de meest kwetsbare ongedocumenteerde vrouwen. Op 26 september is de digitale publiekscampagne van start gegaan, met een petitie. Er zijn Kamervragen gesteld aan het Ministerie van VWS en zij gaan in gesprek met Dokters van de Wereld hoe ongedocumenteerde vrouwen meegenomen kunnen worden in het overheidsprogramma Kansrijke Start. Dokters van de Wereld is de Nederlandse tak van Médecins du Monde en werkt aan het verbeteren van de toegang tot zorg voor iedereen, en specifiek voor kwetsbare mensen. We verlenen directe zorg of bemiddelen naar zorg, en geven voorlichting zodat kwetsbare mensen zelfredzamer worden. Door middel van onderzoek, campagnes en pleitbezorging brengen we gesignaleerde knelpunten onder de aandacht bij beleidsmakers, zorgverleners en het publiek. Met de gift van de Triodos Foundation krijgen 50 kwetsbare vrouwen toegang tot anticonceptiemiddelen om zwangerschappen te voorkomen. Dokters van de Wereld heeft in samenwerking met Rutgers een expertmeeting georganiseerd voor zorgverleners en zorginstanties om met elkaar structurele oplossingen te zoeken die de toegang tot anticonceptie en abortus voor kwetsbare groepen verbeteren.
Het team van Dokters van de Wereld voelt zich enorm gesteund door de samenwerking met de Triodos Foundation. Wij ervaren dat de Triodos Foundation inhoudelijk betrokken is en dat het maatschappelijke karakter van de Triodos Foundation en de giften die uit het Nederlandse publiek komen, goed aansluiten bij onze visie en werkwijze.
Arianne de Jong, directeur Dokters van de Wereld