Stichting Warande

Zeist, Nederlandwww.warandeweb.nl/
Healthcare

Warande biedt senioren in Houten en op de Utrechtse Heuvelrug woon-, service-, welzijn- en zorgarrangementen. Senioren met een brede maatschappelijke en culturele belangstelling voelen zich thuis bij Warande. Warande heeft zeven vestigingen voor wonen en (antroposofische) zorg. Daarnaast zijn er nevenvestigingen voor revalidatie, kinderopvang, dagsociëteiten en een hospice.


Bewoners en familie van bewoners kiezen bewust voor wonen bij Warande. De organisatie besteedt veel aandacht aan de gebouwen en directe omgeving. Doel is dat de bewoners zo actief mogelijk kunnen blijven en kunnen blijven doen wat ze belangrijk vinden. Warande streeft naar een woonomgeving waar op een goede manier invulling wordt gegeven aan de individuele dagagenda van bewoners. Een stijlvol woonmilieu en een gastvrije sfeer waarbij het eten en drinken, de ambiance en culturele activiteiten aansluiten bij de voorkeur van de bewoners. De kwaliteit van een deel van de gebouwen van Warande biedt voor de langere termijn niet de mogelijkheid om de bewoners volgens hun visie duurzame en hoogwaardige huisvesting, zorg, behandeling en dienstverlening te bieden. Een deel van de huisvesting wordt daarom in de komende jaren vernieuwd.