Descripció del projecte només disponible a Neerlandès
Onderwijs raakt iedereen. Bewust of onbewust voelt ieder mens wel aan dat het huidige onderwijssysteem niet op alle gebieden meer aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van de wereld van vandaag en morgen. Velen delen ook een gevoel van onvrede en machteloosheid: je kunt het systeem nou eenmaal niet veranderen.


Initiatiefnemers Alette Baartmans, Marcel Derksen en Claire Boonstra hebben een ander beeld: van ministerie tot klaslokaal en ver daarbuiten zien zij mensen die verbazing en frustraties omzetten in ideeën en die op hun beurt in actie – en bewijzen dat onderwijs zich wel degelijk kan ontwikkelen ten behoeve van de snel veranderende maatschappij. Via een boek en bijbehorende site krijgen deze mensen een platform. Om te laten zien dat het kan, te motiveren en inspireren. Om meer keuzes mogelijk te maken die het onderwijssysteem in beweging brengen.