Masterclass Voedseltransitie

Culemborg, Nederlandwww.deschaalvankampen.nl/masterclass-voedseltransitie/
Organic Farming

Vijfdaagse leergang voor professionele veranderaars


In de zomer van 2015 organiseert De schaal van Kampen samen met de Transition Academy (Erasmus Universiteit) en vele vernieuwende wetenschappers en ondernemers, de vijfdaagse masterclass voedseltransitie. In de eerste pilot gaan 20 deelnemers op zoek naar doorbraken in ons voedselsysteem. We creëren een plek waar wetenschap en praktijk elkaar ontmoeten, om te leren hoe we samen de voedseltransitie kunnen versnellen.


Om op termijn negen miljard mensen te kunnen voeden en de aarde leefbaar te houden, is een radicale omslag nodig naar een heel andere manier van eten produceren en consumeren. Meer plantaardig en meer dierlijk, verser en onbewerkter, handel in kortere voedselketens, productie binnen regionale kringlopen en niet verspillen. Dit zijn mogelijke elementen van zo'n transitie. In de praktijk blijkt veranderen echter lastig. We zitten vast in oude structuren, denkpatronen en gevestigde belangen. Koplopers komen vaak met waardevolle innovaties, maar hebben moeite in de markt een gelijk speelveld te veroveren. Zo'n 15-20% van de consumenten wil best andere keuzes maken, maar weet onvoldoende welke alternatieven voorhanden zijn. Hoe kan het wel? Door vernieuwing de ruimte te geven en knelpunten op te lossen.


Met de bijdrage van de Triodos Foundation kunnen we deze zomer een eerste leergang van vijf dagen organiseren. Op basis van deze pilot ontwikkelt initiatiefnemer Sandra van Kampen – voorheen werkzaam als transitiemanager bij Urgenda - een aanbod waarmee vele tientallen deelnemers in de toekomst gaan werken aan een echte omslag naar gezond en duurzaam voedsel.