Lot's Channel

Soest, Nederlandwww.lotschannel.com/
Education

Lot is een fictief meisje van 12, bedacht door Herman van Veen. Lot reist over de wereld en ontmoet andere kinderen. Lot’s Channel is een online platform waar jongeren en scholen leren over kinderrechten. Het doel van het project is om zoveel mogelijk kinderen bewust te maken van hun rechten (en plichten) en in aanraking te brengen met verhalen van Lot en kinderen die Lot ‘ontmoet’. Lot geeft kinderen een stem. Dit gebeurt via muzikale voorstellingen, geschreven verhalen, film en in het onderwijs. Via Lot’s Channel komen de activiteiten samen en krijgen ze een substantieel groter bereik. De activiteiten worden uitgevoerd in Nederland en Curaçao. De verhalen worden wereldwijd verzameld. Het werk van Lot's Foundation onderscheidt zich van andere initiatieven door: - Het perspectief van jongeren zelf te nemen ipv over hen te praten. - Lot als leading character; hierdoor gaan jongeren sneller deelnemen, zijn thema’s minder zwaar en meer toegankelijk. - De combinatie van cultuur, media en onderwijs. Deze verbinding blijkt een krachtige werkwijze om lastige thema’s bij jongeren onder de aandacht te brengen en het gesprek te ondersteunen. De organisatie werkt met een sterk team van creatieve professionals die Lot's missie door en door begrijpen. Lot’s Foundation wil kinderen, waar dan ook, vertellen wat hun rechten zijn. De stichting heeft een bestuur, een directeur en werkt op projectbasis samen met jeugdjournalisten, mediaspecialisten (ook een voor de jeugd bekende vlogger), theatermakers, een illustrator en onderwijsdeskundigen. Herman van Veen zit niet in de organisatie maar is beschermheer en geestelijk vader van Lot. Met de gift van Triodos Foundation kan Lot's Foundation de activiteiten voor Lot’s Channel ontwikkelen, zoals lesmaterialen en filmreportages, een kinderrechtenquiz en kunnen ze nog meer culturele activiteiten aanbieden aan alle kinderen, ook kwetsbare doelgroepen. Doelstelling is om minimaal 20.000 jongeren te bereiken in 2019. De ambitie is om dit aantal met 25% te laten toenemen.

Het fictieve meisie Lot dat symbool is voor Lot’s Foundation is een dapper en nieuwsgierig meisje. Ze zegt niet hoe het ‘is’ maar stelt vragen. Er is meer dan een waarheid. Wij kijken bij het zoeken naar fondsen altijd goed naar partijen die bij Lot's missie passen. Triodos Foundation is een organisatie met oog voor authenticiteit en duurzame projecten, met een team dat buiten de kaders durft te denken. Wat opvalt is hun prettige en transparante manier van communicatie.
Saskia Klomps