Descripció del projecte només disponible a Neerlandès
Na 20 jaar een biologisch-dynamisch melkveebedrijf te hebben gehad verhuurt Kees Over nu 10 ha van zijn land voor de teelt van biologische groentegewassen. Daarnaast telt het bedrijf 25 'boeren' texelaars (schapen die voor hun vlees worden gehouden) die 7 ha weiland tot hun beschikking hebben. De schapen worden zo natuurlijk mogelijk gehouden, ze kunnen b.v. in een klein perceel wat is aangeplant met bomen en struiken lopen. Een bijzonderheid is verder dat de schapen niet (in)geënt worden tegen ziektes en ook dat ze (indien nodig) zoveel mogelijk ontwormd worden met kruidenpreparaten. Dit in tegenstelling to schapen op andere biologische bedrijven, deze worden voor de overgrote meerderheid wel (in)geënt en met chemische middelen ontwormd. De lammeren worden bij een kleine slachterij geslacht en het vlees wordt voor een groot gedeelte rechtstreeks aan particulieren verkocht. Op het bedrijf is een "natuuroever" aangelegd om ook kwetsbare planten zoals koekoeksbloem, brunel, moeraswalstro enz. een kans te geven. Verder wordt er aan weidevogelbeheer gedaan wat echter door de te grote groepen ganzen steeds moeilijker wordt.