Herenboeren Soest

Soest, Nederlandsoest.herenboeren.nl/
Organic Farming

Tien vrijwilligers van Herenboeren Soest zetten zich in om in Soest een Herenboerderij te beginnen. Tweehonderd huishoudens vormen samen een coöperatie, die een professionele boer(in) in dienst heeft. Deze boer(in) houdt op twintig hectare grond een aantal koeien, varkens en kippen en verbouwt daar groenten en fruit. De leden van de coöperatie halen wekelijks hun voedselpakket op.

Op dit bedrijf (zonder winstoogmerk) werkt de boer(in) biologisch en natuurinclusief. Biodiversiteit is een vanzelfsprekendheid. De op de boerderij ontwikkelde kennis en ervaring worden ook breder ingezet ter verduurzaming van de landbouw.


Leden van een Herenboerderij zijn zeer betrokken bij hoe hun voedsel geproduceerd wordt. Er zijn in dit geval namelijk geen ‘schijven' tussen producent en consument. Voor ouders is het heel gemakkelijk om kinderen van jongs af aan te laten zien hoe hun voedsel tot stand komt. Wortels groeien niet in de supermarkt en varkens wroeten heel graag de grond onder de fruitbomen om. Ook schoolklassen en groepen uit de kinderopvang zijn welkom op de Herenboerderij.


De Herenboerderij wordt gedragen door de leden van de coöperatie. Voor die leden is dat coöperatieve element van groot belang. Ze brengen samen iets waardevols tot stand waarvan volgende generaties ook de vruchten plukken.


Het geld van de Triodos Foundation gebruikt Herenboeren Soest nu vooral voor ledenwerving. Dat gebeurt tijdens speciaal daarvoor georganiseerd informatieavonden en evenementen. Daarvoor zijn poloshirts, flyers en banners gekocht. Verder gaat het geld naar deskundigen op het gebied van pachtrecht en bodemgesteldheid.

Herenboeren Soest (e.a.) is de Triodos Foundation bijzonder erkentelijk voor hun enthousiasme en steun. Triodos Foundation als ‘onze supporter' versterkt ons draagvlak en de ontvangen financiële bijdrage maakt het mogelijk de noodzakelijke stappen te zetten richting het realiseren van een natuur-inclusief gedreven herenboerderij in Soest. Daarmee verwachten we een bijdrage te kunnen leveren aan het verduurzamen van de landbouwsector en het versterken van de band tussen mens, voedsel, bodem en biodiversiteit. Mede mogelijk gemaakt door Triodos Foundation; bijzonder en waardevol. Dank!
Ronald van der Vight, projectleider Herenboeren Soest: