Descripció del projecte només disponible a Anglès
A Triodos loan helped towards the financing of Haverigg III, a four wind turbine site in Cumbria.