Descripció del projecte només disponible a Neerlandès
Handreikingen en draaiboeken voor studentenparticipatie


Het Expertisecentrum handicap + studie ondersteunt het hoger onderwijs bij het toegankelijk maken van het onderwijs voor studenten met een functiebeperking. Dit doen ze op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan het verspreiden van voorbeelden van aangepaste tentamens en het bevorderen van de deskundigheid van professionals. Door het project ‘Studentenparticipatie' vergroten ze de toegankelijkheid door bij te dragen aan de empowerment van studenten. Het begrip ‘studentenparticipatie' betekent hier het betrekken en het actief deelnemen van studenten met een functiebeperking aan activiteiten van de hoger onderwijsinstelling. Deze activiteiten worden georganiseerd door de hoger onderwijsinstelling of door de studenten zelf. Themabijeenkomsten zijn een voorbeeld van een activiteit. Deze bijeenkomsten zijn gericht op het empoweren van studenten op een bepaald thema, zoals ‘solliciteren' of ‘leren plannen'. Het Expertisecentrum richt zich op de thema's waar het meeste behoefte aan is.


Door de bijdrage van Triodos Foundation kunnen ze bestaande kennis binnen het thema ‘studentenparticipatie' gaan borgen. Concreet houdt het in dat het Expertisecentrum met verschillende studenten(platforms) in gesprek gaat over wat voor thema's er leven onder studenten en welk materiaal er reeds aanwezig is. Samen met studenten zullen ze de organisatorische en inhoudelijke kennis omzetten, bundelen, vastleggenen uitproberen. Dit resulteert in handreikingen en draaiboeken voor het organiseren van 5 verschillende themabijeenkomsten. Deze handreikingen en draaiboeken worden verspreiden binnen het hoger onderwijs, en zijn beschikbaar voor iedereen via hun website, zodat zoveel mogelijk studenten ervan kunnen profiteren!