Descripció del projecte només disponible a Neerlandès
Stichting Samay werkt in Bolivia en richt zich op projecten die zich bevinden op het snijvlak van armoedebestrijding en milieutoepassingen.

Het project Frutas del Sol bestaat uit de volgende drie hoofdonderdelen:


1. Agroforestry en boomaanplant tegen erosie:

Agroforestry is een duurzame productiemethode, waarbij fruitbomen en groente gemengd geteeld worden. Hierbij neemt de vruchtbaarheid van de grond toe, doordat organisch materiaal in de grond wordt verwerkt. Deze methode is zowel goed voor de bodemkwaliteit als om de inkomenspositie van de boeren te verbeteren. Hierbij zetten we ook waterbekkens op.

Daarnaast planten we bomen als erosiemaatregel. Dit gebeurt op strategische locaties, zoals aan rivieroevers, zodat de grond niet wegspoelt. We stimuleren de aanplant van windhagen. Hagen van bomen die de wind breken en een miniklimaat scheppen. In dorpjes op de hoogvlakte planten we bij elke familie en met name bij de dorpsscholen bomen aan.


2. Zonne-energie:

Dit project draagt bij aan licht voor zeer arme inheemse Boliviaanse boeren en een beperkt aantal scholen die niet op het elektriciteitsnetwerk zijn aangesloten. Het bijdragen gebeurt d.m.v. van zonnelampen (solar lamps) die de kerosinelampen vervangen.

D.m.v. een financiële bijdrage van de boerenfamilies, mondt de aanschaf van de eerste lichting zonnelampen uit in een tweede lichting zonnelampen.


3. Onderwijs en workshops:

Tevens stimuleren we de thema's boomaanplant en grondverbetering bij dorpsvertegenwoordigers, docenten, boeren en leerlingen door middel van een lespakket, gastonderwijs en workshops. In dit lespakket komen thema's voor zoals boomaanplant, grondverbetering en toepasbare maatregelen zoals het recyclen van afval van plastic en batterijen.


Met de schenking van Triodos Foundation worden 1.000 geënte appelbomen, 6.670 naaldbomen en 68 zonnelampen gekocht.